وكيل


وكيل

وكيل

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۳۲:۵۳    وكيل مرد

وكيل كسي است كه از طرف شخص ديگري چه حقوقي و چه حقيقي، به موجب اجراي عقد وكالت براي انجام كاري مأمور و نايب موكل خود مي‌شود. وكيل به مشتريان خود مشاوره حقوقي مي دهد و در برخي موارد به عنوان نماينده آنها در مسير حقوقي و قضايي عمل مي كنند.

وكيل ياري دهنده عدالت است. وكلا پيوسته نقش برجستهاي در اجراي عدالت داشته اند و از همين رو اختياراتي به آنها داده شده و تكاليفي بر عهده آنها گذاشته شده است. محاكم نميتوانند نسبت به وكيل از آن جهت كه نمايندگي موكل را بر عهده گرفته و به او ياري ميرساند بي تفاوت باشند يا حتي او را طرف دعوا بشمار آورند. بلكه در راه وظيفه اجراي عدالت كه قانون به او داده است وكيل را بايد در هيات دادگستري همكار خود بدانند. پيرو اين ويژگي كه براي وكيل شناخته شده تكاليف و حقوقي نيز براي او ايجاد شده است. حق اين كه دادگاه اظهارات او را هر اندازه كه براي بيان مدافعاتش لازم باشد بشنود. در محدوده مقررات حاكم بر حوزه قضايي ميتواند دستمزد خود را دريافت نمايد. حق دارد طرز به كارگيري وقت خود را تنظيم كند و مثل يك محكوم به اعمال شاقه از يك دادگاه به دادگاه ديگر نرود و از يك جلسه بازپرسي به جلسه كارشناسي نشتابد بلكه امكان آن را داشته باشد وقت خود را طوري تقسيم كند كه بتواند از حقوق موكلش دفاع كند.

وكيل دادگستري نبايد مسؤوليت هايش را از ياد ببرد و حق ندارد براي سوء رفتارهايي كه امروزه در خيلي از اعضاي جامعه ي وكلا مشاهده مي شود، مظلوم نمايي و فرافكني بكند، ولي واقعيت اين است كه او براي انجام مطلوب وظايفش، نظام تقنيني برآمده از انتخابات آزاد كه بر مصوبات اش واقع بيني، خرد جمعي و احترام به حقوق شهروندي حاكم باشد، لازم دارد. نظام قضايي مستقل، پاك و متخصص لازم دارد. نظام صنفي جامع، كارآمد و قاطع لازم دارد. اين ها اصلي ترين امكانات و ابزار دفاع مطلوب از حق و اجراي عدالت از سوي وكيل دادگستري به شمار مي روند.

وكيل ما با دارا بودن 12 سال سابقه كار در عرصه هاي مختلف اعم از حقوقي، كيفري، خانوادگي و ملكي ميتواند بهترين گزينه براي شما عزيزان باشد. شما ميتوانيد با تماس با دفتر وكالت ما جهت اخذ نوبت براي مشاوره رايگان اقدام نماييد.

وكيل

وكيل پايه يك، وكيل حرفه اي، وكيل دعاوي، وكيل دعوا، وكيل حقوقي، وكيل ملكي، وكيل كيفري، وكيل خانوادگي، وكيل تهران، وكيل خوب، وكيل باسابقه، حق الوكاله شرايطي، مشاوره رايگان، وكيل و مشاور، مشاوره وكيل، وكيل مجرب، وكيل مرد، وكيل زن، موسسه وكيل، دفتر وكيل، مشخصات وكيل، وكيل پايه 1، نزديكترين وكيل، سلام وكيل، وكيل ارزان، سايت وكيل،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

وكيل حقوقي

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۳۲:۱۲    وكيل مرد

وكيل حقوقي كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل حقوقي را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهليت انجام آنها را دارد را بر عهده مي گيرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما مي توان در وكالت رسمي حق انتخاب وكيل دادگستري را هم گنجاند.

انتخاب وكيل دادگستري آزادانه از سوي هر شهروند يا اشخص حقوقي از ميان وكلاي دادگستري انجام مي شود و رابطه ميان وكيل و موكل با تنظيم و امضاي وكالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپي كه كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي دهد) و تعيين حق الزحمه وكيل آغاز مي شود. وكلاي دادگستري ايران به موجب قوانين همتراز با قضات دادگستري و هم شان آن ها در انجام وظيفه هستند. بنابراين نبايد به آن ها توهين يا بي احترامي شود. وكيل دادگستري نمي تواند همزمان، وكالت شخصي را كه طرف دعوي موكل اوست به عهده بگيرد و بايد صلاح و غبطه موكل را رعايت كند.

در صورت بركناري وكيل حقوقي، بايد تمام حق الوكاله به وي پرداخت شود مگر طرفين توافق ديگري در اين باره داشته باشند. وكيل و دفتر وكالت ما در عرصه حقوقي ميتواند: چك و سفته، مطالبات مالي و موارد ديگر حقوقي را انجام دهد.

وكيل حقوقي

وكيل حقوقي حرفه اي، وكيل حقوقي مجرب، وكيل مرد، وكيل تهران، دعاوي حقوقي، دعواي حقوقي، وكيل زن، وكيل مجرب زن، وكيل كيفري، وكيل خانوادگي، وكيل ملكي، وكيل حرفه اي، وكيل كيست، وكيل چيست، درس وكالت، درس حقوق، رشته حقوق، دانشگاه حقوق، دانشكده حقوق، وكيل حقوقي مرد، وكيل حقوقي زن، وكيل ميخوام، وكيل خوب كيست، وكيل خوب سراغ داريد،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

وكيل كيفري

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۳۱:۲۴    وكيل مرد

دعواي كيفري، مربوط به عملي است كه براي مرتكب آن، دادگاه مجازات تعيين مي‌كند.

– هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف قانونگذار تعريف شده باشد. ‌
– هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف قانونگذار براي همان جرم وضع شده باشد.
– هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم به رسميت شناخته باشد.
– هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي و محاكمه، آن هم با شرايط پيش بيني شده در قانون.

بسياري از پرونده هاي شكايت‌هاي كيفري حتي با پس گرفتن شكايت از طرف شاكي هم بسته نمي شوند (مثل شكايت در مورد رشوه، قتل، زنا و.. ). براي دعوت كردن طرف شكايت كيفري (متهم) به دادگاه برگه اي بنام احضاريه براي او فرستاده مي‌شود ولي براي دعوت كردن طرف شكايت حقوقي (خوانده) از ورقه اي بنام اخطاريه استفاده مي‌كند. از ويژگي هاي قانون جديد آئين دادرسي كيفري آن است كه قاضي كيفري را از ابتدا به حقوق طرفين امر جزايي و دادرسي منصفانه توجه مي دهد. وكيل كيفري در اين مسير مي تواند با تذكرات بجا و هوشمندي خود، شاكي يا متهم را با حقوق قانوني خود آشنا سازد و مانع خروج قاضي كيفري از مسير درست و قانوني شود.
وكيل دادگستري و به ­خصوص وكيل كيفري موفق كسي است كه از ذكاوت و تيز هوشي ذاتي يا اكتسابي بهره مند باشد. بدون ذكاوت و تيزهوشي هيچ رمزي را نمي توان گشود و هيچ سختي و بسته اي را نمي­توان شكافت و از هيچ علم و تجربه اي نمي توان بهره گرفت. وكيل دادگستري و به خصوص، وكيل كيفري، هر روز با رمزها و سختي ها روبرو است و بر تجربۀ خود مي افزايد. آميخته اي از ذكاوت و علم و تجربه وكيل كيفري را ممتاز مي كند و رجوع به او حاصل اين امتياز است و اميدها را به سوي خود مي خواند.

وكيل كيفري

دعاوي كيفري، دعواي كيفري، پرونده كيفري، شكايت كيفري، شكايت حقوقي، وكيل حقوقي، وكيل خانوادگي، وكيل ملكي، مجازات كيفري، جزاي كيفري، جرم كيفري، دفتر وكالت كيفري، مشاور كيفري، مشاوره كيفري، وكيل كيفري تهران، كيفر و مجازات، دادگاه كيفري، قانون كيفري، حبس كيفري، مشاوره رايگان كيفري، وكيل مدافع كيفري،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

وكيل خانوادگي

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۳۰:۲۸    وكيل مرد

يكي از رشته هاي مهم حقوق، حقوق خانواده و مسائل مرتبط با آن است. وكيل خانواده وكيلي است كه با تخصص در زمينه دعاوي خانواده و كسب تجارب و توانايي لازم مي تواند در دعاوي خانواده به كمك شهروندان بيايد به گونه اي كه با توجه به تخصصي بودن دعاوي خانواده از يك طرف و تجربه و خلاقيت يك وكيل از طرف ديگر كمك وي تاثير بسزايي در دعاوي مزبور داشته باشد. هرچند كه ممكن است وكلاي زيادي در اين زمينه وجود داشته باشند وليكن پيدا نمودن وكيل متخصص خانواده كار دشواري نيست.

خدمات حقوقي ويژه ما در قالب قبول وكالت و ارائه مشاوره حقوقي، در خصوص دعاوي خانوادگي، به شرح ذيل ارائه مي نمايد:
طلاق توافقي؛ طلاق يكطرفه؛ فسخ نكاح؛ ابطال نكاح
مطالبه مهريه؛ تقسيط مهريه؛ توقيف اموال (تأمين خواسته)؛ ممنوع الخروج كردن بدهكار
مطالبه نفقه؛ طرح شكايت كيفري ترك انفاق و يا دفاع از آن
اجازه ازدواج مجدد؛ اجازه ازدواج دختر باكره (در فرضي كه پدر اجازه ازدواج نمي دهد)
حضانت فرزند و سلب حضانت؛ ملاقات فرزند مشترك
– و ساير دعاوي و اختلافات خانوادگي

بيشتر افراد علاقه مند هستند كه پرونده هاي خود را به بهترين وكيل محول كنند. در خصوص لزوم استفاده از وكيل متبحر بسيار سخن گفته شده است و علي رغم اين كه هنوز در كشور ما مثل كشورهاي توسعه يافته، استفاده از خدمات وكيل پايه يك دادگستري رواج نيافته است اما آنچنان مزاياي استفاده از وكيل روشن است كه طولاني كردن كلام، توضيحات واضحات خواهد بود. اما نكته اي ظريف اين كه همه هنر وكيل در دانستن قوانين ماهوي نيست به كرات به افرادي برخورد كرده ايم كه در رشته تحصيلي خودشان تبحر داشته اند ولي به فراخور مشكلشان مثل دعاوي خانوادگي، قانون را مطالعه كرده اند و به اطلاعات كلي دست يافته اند اما غافل از اهميت دانستن آيين دادرسي و مقررات شكلي (كه قواعد چگونه رسيدن به حق است) بوده اند و به همين علت دعاوي آن ها به شكست انجاميده است. اهل فن مي دانند كه اهميت راه رسيدن به حق كمتر از دانستن خود حق نيست.

وكيل خانوادگي

خانواده وكيل، وكيل خانواده، مشاور خانواده، وكيل و مشاوره، وكيل مهريه، وكيل طلاق، وكيل ازدواج، وكيل امور خانوادگي، دعاوي خانوادگي، دعواي خانوادگي، مشكل خانوادگي، مرد خانواده، زن خانواده، حقوق خانواده، مجازات مهريه، قانون مهريه، مشاوره خانواده، مشاوره خانوادگي، دفتر وكالت خانواده، سايت خانواده،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

وكيل ملكي

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۲۹:۴۶    وكيل مرد

دعاوي مربوط به اموال غير منقول مثل زمين، آپارتمان، باغ و… مي باشد كه مالكيت ممكن است، مشاع باشد. منظور از ملك مشاع، مالكيت بين ۲ يا چند نفر مشترك باشد. ملك مشاع ممكن است قابليت افراز، ( تقسيم ) داشته باشد يا غير قابل افراز باشد. كه يكي از مشكلات عمده در دعاوي ملكي، غير قابل افراز بودن ملك مشاع است.
اگر مالكين با توافق و تراضي ملك را به قسمتهاي مشخص بين خود تقسيم كنند، مي توانند از اداره ثبت سند مجزا دريافت كنند. در غير اينصورت اگر قادر به فروش ملك به نحو مشاع نباشند. مي تواند با مراجعه به اداره ثبت و گرفتن دستور غير قابل افراز بودن ملك به دادگاه مراجعه نموده و دستور فروش بگيرد كه غير قابل اعتراض در مراجع تجديد نظر بوده و با همين دستور ملك وارد مزايده مي شود.
در كشور ما اراضي و املاك با توجه به نوع زمين و ملك و همچنين نوع كاربري آن داراي نظام حقوقي متفاوتي مي باشند. با توجه به رشد روز افزون جمعيت و توسعه اجتماعي توجه جدي به حقوق اراضي و املاك، هر روز ضروري تر از قبل مي گردد. قوانين و مقررات تصويب شده در طول ساليان متمادي نشانگر تلاش براي دستيابي به اين مهم مي باشد. با توجه به تنوع و كثرت قوانين مربوط به املاك در كشور ما از قانون مدني گرفته تا قانون ثبت اسناد و املاك و… و همچنين وجود رويه قضائي خاص و در برخي مواقع متناقض و مبهم، دارا بودن تخصص و اشراف و تبحر در طرح، تعقيب و پاسخگويي به دعاوي ملكي مشهود مي باشد.

دعاوي ملكي و دعاوي ناشي از قرارداد خدمات زير را ارائه مي نمايد:
– كليه دعاوي ناشي از خريد، فروش و اجاره املاك، از قبيل: الزام به تنظيم سند رسمي، الزام به اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي، الزام به تنظيم سند رسمي اجاره، تخليه املاك تجاري و مسكوني، مطالبه سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، تجويز انتقال منافع
– كليه دعاوي راجع به تصرفات غير قانوني املاك از قبيل: خلع يد، رفع تصرف عدواني، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق و ….
– كليه دعاوي راجع به املاك و اموال مشاع، از قبيل: افراز ملك مشاع، دستور فروش ملك مشاع، تقسيم و تفكيك ملك مشاع و….
– تنظيم ، تفسير و پشتيباني انعقاد كليه قراردادها
– و ساير دعاوي ناشي از اموال و املاك

لازم بذكر است كه شما عزيزان ميتوانيد با طرح سوال در انجمن همين سايت از وكيل پايه يك و مشاور حقوقي ما مشاوره رايگان بگيريد.

وكيل ملكي

ملك وكيل، وكيل ملكي خوب، وكيل ملكي تهران، دعاوي ملكي، دعواي ملكي، مشاوره رايگان ملكي، دفتر وكالت ملكي، وكيل ملكي حرفه اي، بهترين وكيل ملكي، وكيل ملكي مرد، وكيل باسابقه ملكي، پرونده ملكي، دادگاه ملكي، شكايت ملكي، كلاهبرداري ملكي، وكيل كلاهبرداري، وكيل ملك، وكيل زمين، وكيل املاك،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

وكيل پايه يك دادگستري

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۲۹:۰۵    وكيل مرد

وكيل پايه يك دادگستري كسي است  كه در دادگاه هاي عالي قانون، از طرف دادستان صحبت مي كند و يا از موكل خود دفاع ميكند. وكيل پايه يك دادگستري كسي است كه به افراد مشاوره حقوقي مي دهد، اسناد و موارد قانوني را مطرح مي كند، و در شرايطي كه فردي بخواهد، در دادگاه به نمايندگي از او حضور پيدا مي كند.

وكلا از مردم در برابر رسوخ دولتي و خصوصي در حقوق شخصي و اموال دفاع مي كنند. دانش وكلا از قانون باعث مي شود تا از سوء استفاده هاي برخي از ندانستن قانون يا سوء استفاده از نقاط ضعف در قانون  توسط عده اي ديگر جلوگيري شود. وكلايي كه از كانون وكلاي دادگستري پروانه اخذ مي‌كنند بدواً به ‌صورت ۲ سال كارآموزي دوره اي را طي مي‌كنند و مي‌توانند زير نظر وكيل سرپرست نسبت به دفاع از حقوق موكل اقدام كنند و پس از طي 2 سال و همچنين تأييد صلاحيت علمي و گزينش‌هاي مربوطه موفق به اخذ پروانه وكالت پايه يك شوند. لذا شهرونداني كه حق انتخاب وكيل را دارند بدواً بايد اطلاع كامل از پايه وكيل داشته باشند و بر حسب موضوع كه آيا كارآموز وكالت يا وكيل، پايه دوم يا اول باشد اقدام كنند.

توجه به پايه وكيل در ابتدا مي‌تواند يكي از مهم‌ترين عوامل انتخاب وكيل باشد. در بعضي موارد اشخاصي كه نياز به وكيل دارند بدون تشخيص اين امر اقدام به انتخاب وكيل مي‌كنند و بعد از بروز مشكل متوجه مي‌شوند كه وكيل انتخابي آن‌ها كارآموز پايه 2 بوده و در صلاحيت دفاع از حقوق وي نمي‌توانسته باشد. بنابراين شهروندان بايد با توجه به موضوع و مشكلات خود، براي انتخاب وكيل اصلح دقت نظر كافي را لحاظ كنند.
وكلاي پايه 2 فقط حق شركت در محاكم كيفري كه به جرم‌هاي تعزيري مستوجب حبس كمتراز ۱۰ سال و شلاق و جزاي نقدي و اقدامات تاميني منتج مي‌شود را دارند، و در محاكم حقوقي نيز چنانچه بازخواسته كمتر از۵۰۰ ميليون ريال باشد و يا خواسته غير مالي مگر در دعاوي مربوط به اختلافات در اصل نكاح، اصل طلاق، اثبات و نفي نسب باشد.

متن سوگند نامه وكيل هنگام اخذ پروانه پايه يك دادگستري
در اين موقع كه مي خواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده، و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته، و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايم. و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص، رعايت احترام را نموده، و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جوئي احتراز نموده و در امور شخصي و كارهايي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم. راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم. و شرافت من وثيقه اين قسم است كه ياد كرده و ذيل قسم نامه را امضاء مي نمايم.

وكيل پايه يك دادگستري

وكيل پايه يك، وكيل پايه 1، وكيل يك، وكيل درجه يك، وكيل خوب، وكيل تهران، وكيل عالي، وكيل دادگستري، وكيل پايه دادگستري، وكيل پايان كار، وكيل رايگان، وكيل ارزان، وكيل پايه 1 دادگستري، وكيل حرفه اي، وكيل دادگستري، وكيل دادگاه، وكيل دادسرا، وكيل شبانه روزي، وكيل پايه دو، پروانه وكالت، پروانه وكيل پايه يك، ،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

وكيل تهران

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۲۸:۱۹    وكيل مرد

براي  پرونده هايي همچون زمين خواري، بهترين وكيل تهران را مي توان معرفي كرد تا حداقل با گرفتن او به عنوان مشاور حقوقي سرتان كلاه نرود. وكيل ما ميتواند بهترين گزينه براي شما عزيزان باشد.

يكي از كلاهبرداري هايي كه ديگر آن قدر تكراري شده كه به روشي سنتي و پر از قرباني تبديل شده است، پرونده هايي است كه در مورد موضوع زمين خواري و موارد مشابه اشاره دارد. زمين خواري يعني اين كه افرادي بدون آن كه استحقاقش را داشته باشند در يك محوطه تصرف غير قانوني داشته و به بهره برداري از زمين بپردازند. مثلاً ساخت و ساز هاي بدون مجوز در حاشيه رود ها براي كسب در آمد، توريست و مسافر. در اغلب اين زمين خواري ها بايد با گرفتن بهترين وكيل آقا كه در سازمان خاص دولتي نفوذ دارند و با پرداخت رشوه ملك را در اختيار گرفته اند، اقداماتي را عليه ان ها انجام داد.

هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه وكيل مسبب آن باشد، مسئول خواهد بود، وكيل مي بايست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند، آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او رد كند، در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد و اگر وكيل، وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند.

وكالت به 2 دسته تقسيم مي‌شود: مطلق و مقيد.
1- منظور از وكالت مطلق اين است كه شخصي را براي تمامي امور وكيل كنند و اين وكالت شامل امور اداري و مالي موكل مي‌شود، مثل فروش يا خريد يا پرداخت هزينه خانواده. بنابراين در اين قسم اعمال، وكيل نياز به اجازه موكل ندارد.
2- وكالت مقيد نيز به اين معني است كه مورد وكالت مشخص و معين است و وكيل بايد فقط در همان مورد معين، عمل كند، مثل خريد خانه يا فروش ماشين.

يك وكيل مي تواند تمام انواع مسائل حقوقي از تهيه پيش نويس گرفته يا اينكه كسي ادعاي ثبت اختراع داشته باشد، انجام دهد ويا به دفاع از مردم در برابر اتهامات جنايي بپردازد. وكلاي واجد شرايط بايد دوره درس قانون ديده باشند  و معني ديگر وكيل، البته به معني قانوندان است.

وكيل تهران

وكيل حقوقي، وكيل كيفري، وكيل ملكي، وكيل خانوادگي، وكيل پايه يك دادگستري، وكيل پايه يك، تهران وكيل، وكيل شهر تهران، وكيل استان تهران، وكيل كانون وكلا، وكيل ايران، وكيل تهران و حومه، وكيل شهرستان، وكيل كرج، سايت وكيل تهران، وكيل حقوقي تهران، مشاور حقوقي تهران، دفتر وكالت تهران، كانون وكلاي مركز، بازرس كانون وكلا، وكيل ارزان، مشاوره ارزان، مشاوره رايگان،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

وكيل خوب

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۲۶:۳۲    وكيل مرد

زماني كه افراد به دنبال يك وكيل خوب مي گردند، ضمن اينكه وكيل خوب مورد نظر آنها وكيلي است كه دانش و آگاهي و مهارت لازم را داشته باشد به دنبال يك وكيل قابل اعتماد هستند. از آنجا كه خودشان تسلطي بر قوانين و روند قضايي دادگاه ها ندارند، در جستجوي يك وكيل دادگستري هستند كه به او اعتماد كرده و آسوده خاطر از اينكه وكيل تمام تلاش خود را انجام مي دهد به نتيجه كار اميدوار باشند. از اين رو معمولا افراد از طريق پرس و جو از اطرافيان و استفاده از تجربه ديگران وكيل خود را انتخاب مي كنند.

شجاعت و جسارت هم از صفات لازمه يك وكيل خوب دادگستري است. يك وكيل قرار است مدافع و حافظ جان، مال، ناموس و آبروي موكل خود باشد. بهتر آن است كه افراد جهت يافتن يك وكيل خوب، قبل از سپردن وكالت كار خود به يك وكيل دادگستري حتما مشاوره حضوري در دفتر وكيل داشته باشند و تنها به تماس تلفني و مشاوره تلفني اكتفا نكنند يا حتي با چند وكيل پايه يك مشورت كنند تا قادر به انتخاب يك وكيل قابل اعتماد كه با او احساس راحتي دارند باشند. وضع ظاهري و برخورد وكيل بايد در شان اين حرفه مقدس باشد. يك وكيل خوب حتما انسان وقت شناسي است. يك وكيل توانمند صريح و در قالب مطالبي كه براي موكل قابل فهم باشد صحبت مي كند و در جلسه دادرسي هم طوري مطلب را بيان مي كند كه قاضي بتواند مطلب را همانگونه كه منظور وكيل است دريافت كند.

واقعيت اين است كه غير از وكلايي كه كار خود را تازه شروع كرده و در دوره ي كارآموزي هستند، يا وكلايي كه مجازات شده و تنزيل درجه شده اند، وكلاي كانون وكلاء، تماماً (وكيل پايه يك) هستند! بنابراين (پايه يك بودن) صفتي است كه غير از كارآموزان و وكلاي مجازات شده، صفت بقيه وكلاء است و نشانه خوب بودن وكيل محسوب نميشود. قطعا در اين عرصه تجربه كاري ميتواند نقش مهم تري ايفا كند كه وكيل دادگستري ما با تجربه بيش از 12 سال كار وكالت و قعاليت در عرصه هاي مختلف حقوقي ميتواند به عنوان يك وكيل خوب مطرح شود.

پس يك وكيل خوب و موفق بايد تلاش نمايد كار ماهيتاً با ارزش وكالت و قضاوت را نه صرفاً به ديد مادي و كسب درآمد و شغلي براي امرارمعاش بلكه به نيت احقاق حق و اجراي عدالت و دفع ظلم و حل مشكلات انسانها دنبال كند و جنبه معنوي كار را از ياد نبرد كه ارزش آن بسيار گرانبهاست، و از فرصت به دست آمده و اختيار و تواني كه جامعه در اختيار او نهاده است نهايت استفاده را جهت خدمت واقعي با تجهيز خود به علم و اخلاق و كمال شغلي ببرد.

وكيل خوب

وكيل خيلي خوب، وكيل خوب و عالي، بهترين وكيل، بهترين وكلا، بهترين دفتر وكالت، وكيل خوب تهران، خوب وكيل، معيار وكيل خوب، انتخاب وكيل خوب، پيدا كردن وكيل خوب، آدرس وكيل خوب، تلفن وكيل خوب، سايت وكيل خوب، مشاوره با وكيل خوب، خوبترين وكيل، خوب ترين وكيل، وكيل مجرب، تخصص وكيل، مدرك وكالت، مدرك وكيل،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

دفتر وكالت

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۲۵:۵۰    وكيل مرد

وكالت در فقه و حقوق ايران عبارت از: عقدي جايز كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب و يا جانشين خود قرار مي‌دهد. وكالت دهنده را موكل، و وكالت گيرنده را وكيل مي‌نامند. وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري مي باشد.

وكالت به دو بخش مدني و قضايي تقسيم بندي ميشود. بخش مدني را كه به امور غير قضايي مانند خريد و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن و… اطلاق مي‌شود مي‌توان به ديگري نيابت داد ولي در امور قضايي كه مراد، طرح شكايت يا دعوا نزد مراجع قضايي و يا دفاع از خود نزد آنان است نمي‌توان به هر شخصي وكالت داد بلكه وي بايد فردي صاحب صلاحيت و داراي اجازه ويژه از مراجع قانوني در امر وكالت قضايي باشد وگرنه مراجع قضايي از پذيرش وكالت او خودداري مي‌كنند.
در دادگاه‌، طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند دادگاه براي آن ها وكيل تايين ميكند و يا شرايط و امكاناتي را فراهم ميكند كه شخص بتواند بهترين وكيل مرتبط به پرونده خود را يابد. در نظام قضايي كشورمان ايران، سابقه‌ي حضور وكيل در دعاوي و امور قضايي اعم از امور مشورتي و دفاعي به بيش از ۱۰۰ سال بالغ مي‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمري به صورت غير رسمي و به طور متفرقه، وكالت‌هايي صورت مي‌پذيرفت و ليكن از اين سال وكالت تحت قواعد و قوانين مدوني قرارگرفت كه از ناحيه‌ي وزارت عدليه‌ي وقت تعيين و تبيين گرديده بود. مطابق فرمان وزير عدليه مرحوم فروغي، وكلا به ۳ درجه تقسيم‌بندي مي‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هايي را داشتند كه از محاكم ابتدايي تا ديوان عالي كشور را شامل مي‌گرديد و به همين منظور امتحاناتي از وكلا اخذ مي‌گرديد.

در حال حاضر ۲ تشكيلات موازي و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وكالتي كشورمان وجود دارد، يكي (كانون‌هاي وكلاء دادگستري)» و ديگري (مركز امور مشاوران و وكلاء قوه‌ي قضائيه) كه هر يك از اين دو تشكل، وكلاء متعددي را تحت نظر و نظارت خود دارند. وكلاءِ هر دو تشكل موصوف در مجموع اختيارات و وظايف مشابهي داشته و امور وكالتي و مشاوره‌اي را به انجام مي‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وكالت اشتغال دارند.

لازم به گفتن است كه شما ميتوانيد در پرونده هاي سخت حقوقي و قضايي خود روي مشاور حقوقي و وكيل پايه يك دادگستري ما حسابي ويژه باز كرده و امور حقوقي خود را به ما بسپاريد.

دفتر وكالت

دفتر حقوقي، دفتر كيفري، دفتر ملكي، دفتر خانوادگي، دفتر وكيل، دفتر مشاور، بهترين وكالت، بهترين دفتر وكالت، دفتر وكالت تهران، سايت دفتر وكالت، موسسه حقوقي، دفتر وكلا، دفتر مشاوره حقوقي، وكالت خاص، دفتر وكالت رايگان، وكالت درجه يك، وكيل صادقيه، وكيل تهران، وكيل ايران، بهترين وكيل ايران، دفتر وكالت باسابقه، مشاوره حقوقي رايگان،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

دفتر وكالت تهران

بازدید :    ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶    ۱۰:۲۵:۰۷    وكيل مرد

وكالت يكي از عقود بسيار رايج ميباشد، كه امروزه در صحنه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و در بانك‌ها استفادۀ زيادي دارد. وكالت عقد است و در نتيجه آن نياز به ايجاب موكل و قبول وكيل دارد.

مورد وكالت بايد امري باشد كه به موجب قانون يا طببعتاً در انحصار شخص نباشد مثل وكالت در مجلس معامله كه بايد خودش عمل نمايد و نمي‌تواند ديگري را وكيل نمايد و ديگر اين‌كه خود شخص موكل بتواند آن را انجام دهد، براي مثال شخص ورشكسته كه از دخالت در اموال ممنوع است نمي‌تواند در مورد آن به ديگري وكالت دهد. موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد.

با توجه به اينكه اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد مگر موضوعات و يا مواردي كه از اين قاعده مستثني هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقي و يا انتخاب وكيل دادگستري در اقامه دعوي و يا دفاع در قبال دعوي مطروحه مي تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفيد باشد، البته مشاوره با وكيل فقط مختص بروز مشكلات حقوقي نبوده و حتي قبل از اقدام به امري و پيش آمدن مشكلات، مي توان با وكيل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.
وكيل نمي‌تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد، ولي اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، ‌به هر طوري كه به او دستور داده مي‌تواند رفتار نمايد. در وكالت لازم نيست صيغه‌ي آن را بخوانند، و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است. حقوق محيط زيست، حقوق حمل و نقل، حقوق بشر، حقوق نفت و گاز نيز از ديگر زمينه هاي فعاليت وكلا مي باشد كه هر وكيلي پس از فارغ التحصيلي با توجه به رشته تحصيلي خود و نياز بازار كار و عوامل ديگر جذب يكي از زمينه هاي تخصصي فوق خواهد شد.

وظايف دفتر وكالت
-مشاوره به مراجعان در خصوص موارد قانوني
-حضور در دادگاه به عنوان نماينده موكل خود و دفاع از آنها
-تهيه پيش نويس ها، قراردادها و نامه ها براي درج در پرونده و پيشبرد امور حقوق و قضايي موكل خود
-جستجوي موارد مشابه قبلي براي تسهيل كار پرونده جاري در دست
-جمع آوري و نگهداري از مستندات و مدارك مربوط به پرونده براي ارائه به دادگاه جهت دفاع از موكل خود
-شركت در جلسات و مذاكره ها به منظور كشف اطلاعات بيشتر، بررسي بيشتر پرونده و يا ارائه توضيحات يا دلايل و مدارك به ذي نفعان
-ارائه مدارك و شواهد به دادگاه و دفاع از موكل

دفتر وكالت تهران

دفتر وكالت، دفتر تهران، وكالت تهران، وكالت خوب، آدرس دفتر، آدرس وكيل، دفتر وكالت خوب، دفتر وكالت حقوقي، دفتر وكالت كيفري، دفتر وكالت خانوادگي، دفتر وكالت ملكي، وكالت حقوقي، وكالت كيفري، وكالت ملكي، وكالت خانوادگي، سايت وكالت، صفحه وكالت، تلفن وكالت، آدرس وكالت، دفتر وكالت شاهين قيصري، دفتر وكيل،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

          آخرین مطالب ارسالی

جدید     وكيل
    وكيل حقوقي
    وكيل كيفري
    وكيل خانوادگي
    وكيل ملكي
    وكيل پايه يك دادگستري
    وكيل تهران
    وكيل خوب
    دفتر وكالت
    دفتر وكالت تهران